Home fetish adventure, Shibari and Bondage Shibari Bondage in Japan
fetish adventureShibari and Bondage

Shibari Bondage in Japan

Devil in shibari bondage. The Asian bondage babe looks amazing in full latex regalia or simple denim or panties and I told her so when she walked into this shoot wearing street clothes of her choice. Devil is tightly bound, slowly stripped and finally suspended

Of interest to all fans of roped Asian girls should be the History of Shibari Bondage at BDSM Files featuring more footage of sexy Devil tied up, suspended and put in artistic bondage

17世紀初頭、徳川家康(1542-1616)が知事になり、最も知的な信長の党派の1人と見なされました。彼は日本で最も効果的な男になり、彼自身の約束を破って、秀吉の(若い秀頼)に反対するようになり、国の電力の中心になった。徳川政権下では、よくある拷問には4つの方法がありました。まつげ、囚人の体の構成要素に圧力をかける重い石、動きの制限、ロープを使った吊り下げなどです。ロープは、囚人の血行を制限し、固定し、屈辱的な姿勢をさせるために使用されてきました。

この手法では、さまざまな種類と色のロープが使用されており、囚人が犯した犯罪と彼の社会階級を識別するための優れた方法です。アンティークのホバク術の戦略の究極の説明写真は松本城で決定されました。そこでは容赦のない暴力的な戦略が遅かれ早かれ性的および審美的な提案に適用され始めました。

江戸の長さの仕上げの中に見られる性的提案のために法術術が使用された最初のイラスト。日本が世界への扉を開き始め、西洋のコンセプトが国に広まった時代に、それは時代になりました。それ以降、この拷問戦略は、喜び、素晴らしさ、官能性を目的として今でも使用されています。性的幻想では、縄は女性を支配する権力のイメージでした。

第二次世界大戦中、日本人はドイツ人と緊密に連絡を取り合い、サド侯爵からのすべての遺産に加えて、西洋から多くのサドマゾヒズムの原則を学びました。それらすべてを古い拷問戦略に組み込んだとき、それは芸術の美学、美しさ、官能性の概念を生み出しました。それは現在、縛りとして理解されています。

1960年、芝張の認知度は劇場でのユニークなセッションが組織されるレベルにまで高まりました。東京の人々は、自分のドレイ(奴隷)を結ぶマスターをピアリングするためにお金を払いました。マスターは観客から女性を選び、服を脱ぎ、ネクタイをし、垂れ下がって性的に拷問し、すべての観客の前で行うべきです。

縛りは、今日まで多くの人に愛されている作品であり、サドマゾのシナリオで最も驚くべき作品のひとつです。


Shibari no rekishi wa, bushi no tasuke o karite jissen sa reta bujutsudearu hō-jutsu-jutsu to yoba reru geijutsu no irasuto kara hajimarimashita. Watashitachi wa sore o yori yoku ninshiki dekiru yō ni suru tame ni, sorera no geijutsu ga tōsō kyanpude jissen sa rete ita chūsei Nihon no mottomo fumeiryōna kikan made, kako ni sakanoboru hitsuyō ga arimasu. Kono enshū wa, rōpu o shiyō suru to iu, yori jikkō kanōna hōhō de teki o hokaku shite kōsoku suru koto kara saikai sa remashita. Kono ātowāku o mite miru to, samurai wa hijō ni zankokuna gōmon hōhō ni toku-ka shite imashita. 17 Seiki shotō, tokugawa ieyasu (1542 – 1616) ga chiji ni nari, mottomo chitekina Nobunaga no tōha no 1-ri to minasa remashita. Kare wa Nihon de mottomo kōkatekina otoko ni nari, kare jishin no yakusoku o yabutte, Hideyoshi no (wakai Hideyori) ni hantai suru yō ni nari,-koku no denryoku no chūshin ni natta. Tokugawa seiken-kade wa, yoku aru gōmon ni wa 4tsu no hōhō ga arimashita. Matsuge, shūjin no karada no kōsei yōso ni atsuryokuwokakeru omoi ishi, ugoki no seigen, rōpu o tsukatta tsuri sage nadodesu.

Rōpu wa, shūjin no kekkō o seigen shi, kotei shi, kutsujoku-tekina shisei o sa seru tame ni shiyō sa rete kimashita. Kono shuhōde wa, samazamana shurui to iro no rōpu ga shiyō sa rete ori, shūjin ga okashita hanzai to kare no shakai kaikyū o shikibetsu suru tame no sugureta hōhōdesu. Antīku no hobaku-jutsu no senryaku no kyūkyoku no setsumei shashin wa Matsumoto-jō de kettei sa remashita. Sokode wa yōsha no nai bōryoku-tekina senryaku ga osokare hayakare seiteki oyobi shinbi-tekina teian ni tekiyō sa re hajimemashita. Edo no naga-sa no shiage no naka ni mi rareru seiteki teian no tame ni hō-jutsu-jutsu ga shiyō sa reta saisho no irasuto. Nihon ga sekai e no tobira o hiraki hajime, seiyō no konseputo ga kuni ni hiromatta jidai ni, soreha jidai ni narimashita. Sore ikō, kono gōmon senryaku wa, yorokobi, subarashi-sa, kan’nō-sei o mokuteki to shite ima demo shiyō sa rete imasu.

Seiteki gensōde wa, nawa wa josei o shihai suru kenryoku no imējideshita. Dainijisekaitaisen-chū, nihonjin wa doitsunin to kinmitsu ni renraku o toriai, Sado kōshaku kara no subete no isan ni kuwaete, seiyō kara ōku no sadomazohizumu no gensoku o manabimashita. Sorera subete o furui gōmon senryaku ni kumikonda toki, soreha geijutsu no bigaku, utsukushi-sa, kan’nō-sei no gainen o umidashimashita. Sore wa genzai, shibari to shite rikai sa rete imasu. 1960-Nen, shiba hari no ninchi-do wa gekijō de no yunīkuna sesshon ga soshiki sa reru reberu ni made takamarimashita. Tōkyō no hitobito wa, jibun no dorei (dorei) o musubu masutā o piaringu suru tame ni okane o haraimashita. Masutā wa kankyaku kara josei o erabi,-fuku o nugi, nekutai o shi, taresagatte seiteki ni gōmon shi, subete no kankyaku no mae de okonaubekidesu. Shibari wa, kyō made ōku no hito ni aisa rete iru sakuhindeari, sadomazo no shinario de mottomo odorokubeki sakuhin no hitotsudesu.

Author

Editor